woensdag 9 januari 2008

Brief aan de Belastinginner

Beste,

ik wil U hatelijk bedanken voor de uitnodigingen tot betaling van inkomsten- en autobelastingen die ik vandaag en gisteren van U mocht ontvangen. Tot mijn spijt kan ik echter niet ingaan op Uw uitnodigingen. Na de aderlating die we slechts drie maanden geleden Uw richting uitzonden, kunnen we onze kop amper boven water houden. En met de recente prijsstijgingen van voeding en benzine is het al een wonder dat we nog dertig dagen in de maand kunnen eten en elke dag op het werk aankomen en terug thuis geraken. De tijd dat onze rekeningen op tijd betaald geraakten, ligt ondertussen ook al enkele jaren achter ons.

U begrijpt toch ook wel dat wij gaan werken om vooruit te komen, niet om na elke twee stappen vooruit door U drie stappen achteruit te worden getrokken. Dat noem ik geen leven en dat wil ik zelfs mijn ergste vijand niet toewensen. Maar U, de Staat, de overheid, de grootste verkwister van het geld, U haalt er Uw schouders nog niet voor op. Genadeloos straft U elke werknemer af met een belastingslast die elke verbeelding tart. Zeg eens eerlijk, schrikt U er écht van dat zoveel mensen naar zwartwerk grijpen? Ik niet in elk geval maar ik begrijp wel dat U vanuit Uw ivoren toren een slecht zicht hebt op het leven van het plebs.

In ieder geval, bij dezen kent U mijn standpunt, alle verdere briefwisseling hieromtrent zal ik direct naar de vuilbak verwijzen. Verder wil ik U nog een prettig 2008 wensen; gezien U het mijne reeds volledig verkloot hebt, kan ik alvast niet meer wachten tot 2009, hopelijk bent U tegen dan mijn adres kwijtgespeeld.

Vriendelijke groeten,

Hehe, dat moest er ffkes uit :-)

Geen opmerkingen: